Aбонаментно почистване

Абонаментно почистване

Клиентът може да се абонира за чистене за определен интервал от време – ежедневно, веднъж или няколко пъти седмично, веднъж или няколко пъти месечно. Абонаментното почистване се прави във време, посочено от клиента и според личните му изисквания.