Изпиране на меки повърхности и мебели

Изпира се с еднодискова роторна машина, като се ползват специализирани препарати, разтварящи мръсотията. След това, с екстракторна машина, се впръскват препарат и вода под налягане и се изсмуква насложената нечистотия. В резултат петната и замърсяванията са премахнати, а цветовете са освежени