Машинно почистване на твърди настилки

За дълбочинно почистване на подови настилки се използва роторна (еднодискова или двудискова) машина с абразивни дискове или четки. След това с професионална водосмукачка почистващият разтвор се вакуумира, а подът става идеално чист и сух. При необходимост фугите се почистват допълнително.