Основно следремонтно почистване

Включва отстраняване на строителни отпадъци от обекта, премахване на отлагания от стрoителни материали, разопаковане, почистване и подреждане на мебели и привеждане на обекта в идеално чист и готов за ползване вид. Ценообразува се след извършване на оглед и преценка на обема на работа на място и според конкретните изисквания на клиента.