Почистване на щори

Предлага се почистване всички видове щори – ПВЦ, алуминиеви, дървени или текстилни. Използват се различни приспособления и препарати, а когато се налага и машини. В някои случаи е необходимо щорите да се демонтират, почистят и монтират отново. Цената зависи от вида на щорите, местоположението им и обема на работа.